Oprava a plnění klimatizace

Program číslo 1

  • naplnění klimatizace chladícím médiem a aditivy 
  • kontrola těsnosti a funkčnosti 

Program číslo 2

  • kontrola a doplnění chladícího média 
  • vyčištění a dezinfekce výparníku 

Program číslo 3

  • kontrola množství chadících medií, kontrola těsnosti